ready made

Nevýhody ready made společnosti – existují vůbec nějaké?

Kupujete ready made společnost? Převod vlastnictví je často už jen třešničkou na dortu. Mezi největší výhody koupě ready made společnosti je možnost začít podnikat v poměrně krátkém čase hned po jejím koupi. Zápis změny společníka v případě s.r.o., resp. akcionáře v případě akciové a evropské společnosti do obchodního rejstříku, má pouze deklaratorní účinek. Takový zápis změnu společníka/akcionáře nezpůsobuje, jen potvrzuje již existující stav. Nabyvatel nabývá obchodní podíl v readymade společnosti s ručením omezeným již v den podpisu smlouvy o převodu obchodního podílu.

S.r.o. nebo a.s.

Při ready made akciové nebo evropské společnosti, která vydala listinné akce na jméno, přecházejí akce na nabyvatele podpisem smlouvy o převodu akcií. U společnosti s ručením omezeným i při akciové společnosti a evropské společnosti, která vydala listinné akce na jméno, nesmíte zapomenout na dodržení formální podmínky účinnosti převodu vůči společnosti. Ve společnosti s ručením omezeným převod nabývá platnosti až dnem doručení smlouvy o převodu obchodního podílu společnosti, naopak, v případě akciové a evropské společnosti je to dnem zaevidování nového akcionáře v seznamu akcionářů.

ready made
Při ready-made společnosti si stačí už jen zvolit jméno/název firmy

Hlavní předmět činnosti ready made společnosti

Jakmile nabyvatel získá práva a povinnosti v ready made společnosti, klidně s ní může začít nakládat a rozhodovat o změnách v ní. Tímto dnem může tedy nabyvatel readymade společnosti, jejíž předmět činnosti se shoduje s jeho podnikatelským záměrem, oficiálně začít provozovat svou obchodní činnost. Může uzavírat smlouvy, prodávat zboží nebo poskytovat služby. Pokud se předmět činnosti readymade společnosti neshoduje s obchodní činností nabyvatele, je třeba předmět činnosti změnit, resp. ho rozšířit.

Jaké jsou nevýhody koupě ready made společnosti?

Zdá se, že jedinou nevýhodou koupě ready made společností je jejich cena, ta je ve většině o něco vyšší než jsou náklady na založení nové společnosti. Nabyvatel takové společnosti si ale v tomto případě pouze logicky připlácí za možnost rychlého zahájení podnikání.