ready made

Nevýhody ready made společnosti – existují vůbec nějaké?

Kupujete ready made společnost? Převod vlastnictví je často už jen třešničkou na dortu. Mezi největší výhody koupě ready made společnosti je možnost začít podnikat v poměrně krátkém čase hned po jejím koupi. Zápis změny společníka v případě s.r.o., resp. akcionáře v případě akciové a evropské společnosti do obchodního rejstříku, má pouze deklaratorní účinek. Takový zápis změnu společníka/akcionáře nezpůsobuje, jen potvrzuje již existující stav. Nabyvatel nabývá obchodní podíl v readymade společnosti s ručením omezeným již v den podpisu smlouvy o převodu obchodního podílu.

S.r.o. nebo a.s.

Při ready made akciové nebo evropské společnosti, která vydala listinné akce na jméno, přecházejí akce na nabyvatele podpisem smlouvy o převodu akcií. U společnosti s ručením omezeným i při akciové společnosti a evropské společnosti, která vydala listinné akce na jméno, nesmíte zapomenout na dodržení formální podmínky účinnosti převodu vůči společnosti. Ve společnosti s ručením omezeným převod nabývá platnosti až dnem doručení smlouvy o převodu obchodního podílu společnosti, naopak, v případě akciové a evropské společnosti je to dnem zaevidování nového akcionáře v seznamu akcionářů.

ready made
Při ready-made společnosti si stačí už jen zvolit jméno/název firmy

Hlavní předmět činnosti ready made společnosti

Jakmile nabyvatel získá práva a povinnosti v ready made společnosti, klidně s ní může začít nakládat a rozhodovat o změnách v ní. Tímto dnem může tedy nabyvatel readymade společnosti, jejíž předmět činnosti se shoduje s jeho podnikatelským záměrem, oficiálně začít provozovat svou obchodní činnost. Může uzavírat smlouvy, prodávat zboží nebo poskytovat služby. Pokud se předmět činnosti readymade společnosti neshoduje s obchodní činností nabyvatele, je třeba předmět činnosti změnit, resp. ho rozšířit.

Jaké jsou nevýhody koupě ready made společnosti?

Zdá se, že jedinou nevýhodou koupě ready made společností je jejich cena, ta je ve většině o něco vyšší než jsou náklady na založení nové společnosti. Nabyvatel takové společnosti si ale v tomto případě pouze logicky připlácí za možnost rychlého zahájení podnikání.

 

odštěpný závod

Zakládáme odštěpný závod – co všechno budeme potřebovat?

Pojem odštěpný závod označuje pobočku mateřské zahraniční společnosti založené v jiném státě, než v tom, ve kterém působí a podniká. Nově založená pobočka zahraniční společnosti musí být zapsána v obchodním rejstříku. Paradoxem je, že celý proces s přípravou a podáním návrhu na rejstříkový soud trvá mnohem kratší, než samotné založení nové společnosti. Navíc velkou výhodou je, že odštěpný závod má stejný název jako zahraniční mateřská společnost.

Odštěpný závod a jeho založení

Odštěpný závod je složkou zahraničního podniku bez vlastní právní subjektivity. V obchodním rejstříku figuruje pod názvem zřizovatele, přičemž se píše dodatek “odštěpný závod” a při jeho zápisu do obchodního rejstříku se neskládá žádný základní kapitál. Zcela největší výhodou odštěpného závodu je jeho bleskově rychlý vznik i zánik. Zřízení odštěpného závodu je tak pro zahraniční právnickou osobu určitě efektivnější, výhodnější a přijatelnější řešení.

Odštěpný závod
Odštěpný závod – co potřebujete k jeho založení?

Kolik to všechno trvá?

I na našem trhu najdete pár renomovaných agentur, které vám ve všem ochotně poradí a zařídí vše potřebné. Musíte počítat s tím, že takové založení odštěpného závodu trvá asi 2-3 týdny. Záleží to na tom, jak rychle umí zahraniční firma poskytnout požadované dokumenty pro založení její odštěpného závodu. Agentura, se kterou budete spolupracovat, vám vybaví živnostenské oprávnění pro odštěpný závod, bude jednat s živnostenským úřadem, připraví všechny dokumenty potřebné pro zapsání odštěpného závodu do obchodního rejstříku a bude samostatně spolupracovat a jednat s rejstříkovým soudem.

Jaké doklady je třeba k založení odštěpného závodu?

  • výpis z obchodního rejstříku zakladatele odštěpného závodu,
  • stanovy zakladatele odštěpného závodu,
  • výpis z katastru nemovitostí ohledně budovy, ve které bude umístěno sídlo odštěpného závodu,
  • souhlas vlastníka s budoucím umístěním odštěpného závodu na této adrese,
  • čestné prohlášení a podpisový vzor osoby navrhované do funkce vedoucího odštěpného závodu, případně výpis z rejstříku trestů,
  • souhlas se zápisem do obchodního rejstříku ze strany zakladatelské společnosti a jeho statutárního orgánu.